Бяхме поканени на конференцията на “WeContent” да изпълним лазерни ефекти, които да се включват всеки път, когато се обяви победителят в отделните категории.