Когато работиш с едни и същи клиенти, трябва да надграждаш своята работа, така и проектите ни за концертите с групата “Волтаж” стават все по-сложни. В този концерт използваме специални огледала, контролирани посредством DMX, за получаването на един удивителен ефект, синхронизиран с музиката. Може да кажем, че това е и иновативен концерт за Румъния, в който за първи път се използва лазерна синхронизация с музика с помощта на SMPTE таймкод.