Винаги е приятно да работиш с професионалисти като Стенли и неговата банда с басиста Фънки. Беше неописуемо изживяване с движещите се като морска вълна лазерна светлина, къпеща Ловешката средновековна крепост и разнасящата се красива музика и необикновен глас на Стенли. Това уникално преживяване наистина ти дава усещането да се слееш с природата. Светлина, музика и духът на историята.