Клиентът ни искаше да отбележи откриването на новия мост в букурещ с лазерни ефекти. Идеята ни за изпълнение бе лесна, да поставим на върха на моста лазери, с изключение на това, че трябваше да качим цялата техника до горе на височина от 90 метра.

Hi Power Long Distance Lasers
Hi Power Long Distance Lasers
Hi Power Long Distance Lasers
Hi Power Long Distance Lasers