Лазери, пушек и системата “LaserGraph DSP” за фестивала “Timeshift” с Давид Гета