Ветилатор за конфети XL. Работи със стандартни конфети с капацитет на резервоара до 5кг. Продължителност на работа до 5 мин. в зависимост от капацитета. Възможност за регулиране на капацитета по DMX с димер.

Този Вентилатор за конфети е по-малката версия на Вентилатор за конфети ХL. Работи със стандартни конфети с капацитет на резервоара до 1кг. Продължителност на работа до 3 мин. в зависимост от капацитета. Възможност за регулиране на капацитета по DMX с димер.