Прожектирахме със зелен лазер изображението върху черна тъкан, а по-късно бе преобразувано в червено със специална Chroma Key техника

.